سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اصطلاحات تخصصی

*دیپ

در اصطلاح والیبال به معنی جا خالی ( انداختن توپ به شکل آرام وا با نوک انگشتان مدافع روی تور) است.

*پایپ

آبشاریکه از منطقه ی 6 وپشت خط یک سوم زده می شود.

* لیبرو

بازیکن آزاد؛ همیشه در قسمت عقب زمین می ایستد و مهار کننده ی ضربات حریف است.پست لیبرو به این خاطر به والیبال اضافه شده است که بازیکنان کوتاه قامت نیز بتوانند در عرصه ی والیبال حرفه ای حضور پیدا کنند.

*خط یک سوم

در زمین والیبال دو خط یک سوم وجود دارد( برای هر زمین) که زمین را به سه قسمت مساوی تقسیم می کند.

Image result for ?خط یک سوم والیبال?‎

ادامه مطلب

[ یکشنبه 94/12/2 ] [ 12:0 صبح ] [ zahra ]