سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قوانین والیبال

* طول زمین والیبال 18 و عرض آن 9 است.


*یک تیم والیبال متشکل از - یک تیم والیبال1 متشکل از 6 تا 12 بازیکن می باشد که از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.
فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد


*حضور هر تیم با کمتر از 6 بازیکن درمسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.


 *کاپیتان با نوار 8 سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.* کفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.


*فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.


*حضور هر تیم با کمتر از 6 بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.


*دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.
 برای تعویض مجدد بایستی 1 امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.* داشتن راکت شماره دار برای تعویض ضروری است.* هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.* وقفه های قانونی، استراحت و تعویض است.* عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.* اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.* وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شکستگی آنتن باشد. *در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.* در مورد قطع بازی در یک سالن تا 4 ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است

 

*رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.*رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث کارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.* یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.* لیبرو بدون اجازه داور وقتی که بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود. *در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.


*در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می کنند


* وقفه بین هر ست 3 دقیقه می باشد.


*چرخش درست بازیکنان در جهت عقربه های ساعتش
ادامه مطلب

[ شنبه 94/12/1 ] [ 12:0 صبح ] [ zahra ]